Kotva

První den ve škole

V pondělí 4. září 2023 přivítala naše škola nové žáčky prvňáčky a také nové děti v přípravných třídách. ...
Více informací

Botanická zahrada Teplice

V březnu se několik tříd 1. stupně vydalo na exkurzi do Botanické zahrady Teplice. ...
Více informací

Masopustní průvod 24. 2. 2023

V pátek 24. 2. před jarními prázdninami byl na 1. stupni projektový den Zima – Masopust. ...
Více informací

Návštěva zámku v Trmicích

Dobré chování, pěkné známky a poctivé chození do školy se vyplácí. ...
Více informací

Vánoční přání

...
Více informací

Vánoční besídka 2022

Čekání na Vánoce jsme si letos krátili různými akcemi – soutěží o nejlépe vyzdobenou třídu, vánoční stromeček, nejlepší ...
Více informací

Advent ve škole

Letos jsme na škole vyhlásili soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu....
Více informací

Den dobrých skutků 8. 12. 2022

Hezké překvapení si pro nás připravily žákyně 9. ročníku Gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem. ...
Více informací

Třídnický den se VII. A a s VIII. B - GRAFFITI!

V pondělí 24. října 2022 jsme se s žáky VII. A a VIII. B zúčastnili akce "Město jako z obrázku", pořádané Veřejným sálem...
Více informací

Drakiáda 5. 10. 2022

Ve středu nás sluníčko vylákalo ven na louku....
Více informací

Podzim v družině

Podzim kolem nás....
Více informací

Exkurze do tepelné elektrárny v Ledvicích 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 proběhla exkurze žáků 2. stupně v tepelné elektrárně v Ledvicích. ...
Více informací

Branný závod 6. 10. 2022

S jedním odložením, kvůli nepříznivému počasí, se letos 6.10. konal Branný závod, pořádaný Městskou policií Ústí nad Lab...
Více informací

Informace k povinné publicitě NPO

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Anderla Martin, Mgr.

Školní metodik primární prevence

Telefon+420 475620575
E-mailzs.anderlam@obchodniskola.cz

Konzultační hodiny:

pondělí 12.30 – 13.00

středa 13.20 – 13.50

 

Krizový plán školy zde

 

Plán MPP 2022 - 2023 zde

 

Preventivní přednášky a besedy

 

Prevence - školní rok 2022 - 2023

Dávej pozor na vše!

V dubnu všichni žáci 2. stupně absolvovali besedu "Dávej pozor na vše". Beseda byla pojata spíše jako soutěž všech žáků, kde si mohli ověřit své znalosti v oblasti primární prevence. Žáci odpovídali na zhruba 40 otázek z několika různých okruhů, například: dopravní výchova, závislosti, slušné chování či chování v restauraci, zdravý životní styl nebo rizikové chování. Většina žáků prokázala velmi dobrou orientaci v oblasti prevence a toho, co je dobré a co špatné. Nejúspěšnějším žákem byl Adam Dušan Brom ze VII.A, který měl nejvíc správných odpovědí. Teď už jen zbývá, aby žáci tyto své znalosti uměli použít v reálném životě.

 

Závislosti

V listopadu prošli žáci 2. stupně interaktivními besedami o závislostech. Získali ucelené informace, že člověk může být závislý kromě návykových látek i na zdánlivě obyčejných látkách či činnostech. Dále se dozvěděli, jak je těžké se jakékoliv závislosti zbavit a jak se před ní chránit. V rámci besed si žáci vyzkoušeli praktickou hru, jak závislost člověka ničí a bere mu vše, co má.

 

Základy slušného chování

V říjnu proběhla série besed na téma Základy slušného chování, kterými prošli všichni žáci druhého stupně. Obsahem byly témata jako společenská hierarchie, pozdravy, oblékání, oslovování, stolování a chování v kulturních zařízeních. Mnohé informace žáky překvapily. Většina se aktivně zapojila do besed a podílela se na jejich průběhu.

 

Prevence - školní rok 2021 - 2022

V průběhu prvního pololetí se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili série preventivních přednášek a besed s různorodými tématy.

 

Žáci prvního stupně prošli tématy: Prevence úrazů, Život ve škole s pravidly, Slušné chování či Vše o zdraví. Zatímco žáci druhého stupně měli témata jako Odvrácená strana sociálních sítí, Proxemika, Život ve škole s pravidly, Konflikt a agrese či Slušné chování.

 

Ve druhém pololetí nastupuje nová série těchto přednášek. V únoru se žáci prvního stupně dozvěděli: Vše o zdraví. Druhý stupeň prošel besedou o společenském chování a sexuální výchovou.

 

Žáci získali mnoho nových informací nebo si alespoň upevnili ty, které již měli.
U druhého stupně byla nejpozitivněji hodnocena beseda o proxemice.

 

Mgr. Martin Anderla, metodik prevence

Celkem: 1 kontaktů
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.