Kotva

Hezké prázdniny!

Milí žáci, přejeme vám krásné prázdniny plné slunečných dnů a odpočinku! Budeme se na vás těšit 2. září 2024. ...
Více informací

Litoměřická notička 2024

V pátek 3. května jsme se zúčastnili s vybranými zpěvavými žáky pěvecké soutěže „Litoměřická notička“ v Litoměřicích....
Více informací

Projektový den Zima 2024

Na konci února jsme realizovali projektový den Zima, tentokrát úplně jiný než obvykle. ...
Více informací

Karneval ve školní družině "Princezny a rytíři" 13. 2. 2024

Udatní rytíři uchránili princezny před zlým drakem. ...
Více informací

Návštěva divadla 13. 2. 2024

V úterý 13. 2. žáci z 1. stupně navštívili baletní představení s názvem „Spící královna“ v Divadle opery a baletu v Úst...
Více informací

PT v knihovně III

Dne 1. 2. byly obě přípravné třídy opět v knihovně. ...
Více informací

Zmrzlý vodopád 19. 1. 2024

Žáci IV. B a VI. B 19. 1. uskutečnili výpravu na zmrzlý Vaňovský vodopád a vrch Vrkoč. ...
Více informací

Vánoční besídka 2023

Tradice, která nás baví. ...
Více informací

Vánoční vybíjená

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnil vánoční turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně rozdělení podle...
Více informací

Informace k povinné publicitě NPO

...
Více informací
Zřizovatel

Mapa webu

Anderla Martin, Mgr.

Školní metodik primární prevence

Telefon+420 475620575
E-mailzs.anderlam@obchodniskola.cz

Konzultační hodiny:

pondělí 12.30 – 13.00

středa 13.20 – 13.50

 

Krizový plán školy zde

 

Plán MPP 2022 - 2023 zde

 

Preventivní přednášky a besedy

Prevence - školní rok 2023 - 2024

V březnu si prošli žáci druhého stupně sérií besed věnovaných tématu agrese. Žáci se dozvěděli, kde agrese vzniká, jaké jsou její příčiny a projevy. Dále zjistili, jaké jsou reakce a chování agresivního člověka, a také jaké jsou způsoby ovládání agrese. Žáci se také dozvěděli rozdíly mezi agresí a agresivitou. V průběhu besed museli být žáci pozorní, protože všichni měli pracovní list a dle výkladu odpovídali na otázky v pracovním listu. Na konci došlo k vyhodnocení. Ti, kteří dávali pozor, měli listy vyplněné správně.

 

Říjen ve znamení komunikace

Žáci 2. stupně se dozvěděli a vyzkoušeli si jakým způsobem lze, či nelze komunikovat. Zjistili, že neverbální komunikace je mnohdy výstižnější, než ta verbální a dokáže o nás vypovědět víc než slova.  V rámci interakce si sami vyzkoušeli vhodné i nevhodné způsoby komunikace slovy či pomocí gest, mimiky, doteků či pohledů, dodržování osobních zón nebo pohyby svého těla. Všechny žáky téma zaujalo a besedy probíhaly v poklidné a tvůrčí atmosféře.

 

Prevence - školní rok 2022 - 2023

Dávej pozor na vše!

V dubnu všichni žáci 2. stupně absolvovali besedu "Dávej pozor na vše". Beseda byla pojata spíše jako soutěž všech žáků, kde si mohli ověřit své znalosti v oblasti primární prevence. Žáci odpovídali na zhruba 40 otázek z několika různých okruhů, například: dopravní výchova, závislosti, slušné chování či chování v restauraci, zdravý životní styl nebo rizikové chování. Většina žáků prokázala velmi dobrou orientaci v oblasti prevence a toho, co je dobré a co špatné. Nejúspěšnějším žákem byl Adam Dušan Brom ze VII.A, který měl nejvíc správných odpovědí. Teď už jen zbývá, aby žáci tyto své znalosti uměli použít v reálném životě.

 

Závislosti

V listopadu prošli žáci 2. stupně interaktivními besedami o závislostech. Získali ucelené informace, že člověk může být závislý kromě návykových látek i na zdánlivě obyčejných látkách či činnostech. Dále se dozvěděli, jak je těžké se jakékoliv závislosti zbavit a jak se před ní chránit. V rámci besed si žáci vyzkoušeli praktickou hru, jak závislost člověka ničí a bere mu vše, co má.

 

Základy slušného chování

V říjnu proběhla série besed na téma Základy slušného chování, kterými prošli všichni žáci druhého stupně. Obsahem byly témata jako společenská hierarchie, pozdravy, oblékání, oslovování, stolování a chování v kulturních zařízeních. Mnohé informace žáky překvapily. Většina se aktivně zapojila do besed a podílela se na jejich průběhu.

 

Prevence - školní rok 2021 - 2022

V průběhu prvního pololetí se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili série preventivních přednášek a besed s různorodými tématy.

 

Žáci prvního stupně prošli tématy: Prevence úrazů, Život ve škole s pravidly, Slušné chování či Vše o zdraví. Zatímco žáci druhého stupně měli témata jako Odvrácená strana sociálních sítí, Proxemika, Život ve škole s pravidly, Konflikt a agrese či Slušné chování.

 

Ve druhém pololetí nastupuje nová série těchto přednášek. V únoru se žáci prvního stupně dozvěděli: Vše o zdraví. Druhý stupeň prošel besedou o společenském chování a sexuální výchovou.

 

Žáci získali mnoho nových informací nebo si alespoň upevnili ty, které již měli.
U druhého stupně byla nejpozitivněji hodnocena beseda o proxemice.

 

Mgr. Martin Anderla, metodik prevence

Celkem: 1 kontaktů
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.