Kotva
SHM 2019
Celý článek
Vybíjená 6. 6. 2019
Celý článek
Statek Bernard
Celý článek
Zřizovatel

Aktuality
Dobrá škola Ústeckého kraje 2016/2017
9.11.2017

V soutěži Dobrá škola 2016/2017 obsadila naše škola výborné 4. místo mezi všemi středními odbornými školami Ústeckého kraje. Hodnotí se výsledky v soutěžích, výsledky ve vzdělávání, spolupráce s VŠ, zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí, projektová činnost a ekonomika školy. Soutěž vyhlašuje zřizovatel škol - Krajský úřad ÚK.                      Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

Mapa webu

Porč Zdeněk, Mgr.

Koordinátor ICT

Telefon+420 475620575
E-mailzs.porc@obchodniskola.cz

Hlavní náplní práce koordinátora ICT na ZŠ je poskytování metodické podpory žákům a zaměstnancům této školy v oblasti ICT. Metodicky pomáhá kolegům v integraci ICT do výuky předmětů, koordinuje nákupy a aktualizace software a zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán této školy. Zajišťuje technickou pomoc uživatelům ICT v oblasti školní počítačové sítě.

Celkem: 1 kontaktů