Kotva

Litoměřická notička 2024

V pátek 3. května jsme se zúčastnili s vybranými zpěvavými žáky pěvecké soutěže „Litoměřická notička“ v Litoměřicích....
Více informací

Projektový den Zima 2024

Na konci února jsme realizovali projektový den Zima, tentokrát úplně jiný než obvykle. ...
Více informací

Karneval ve školní družině "Princezny a rytíři" 13. 2. 2024

Udatní rytíři uchránili princezny před zlým drakem. ...
Více informací

Návštěva divadla 13. 2. 2024

V úterý 13. 2. žáci z 1. stupně navštívili baletní představení s názvem „Spící královna“ v Divadle opery a baletu v Úst...
Více informací

PT v knihovně III

Dne 1. 2. byly obě přípravné třídy opět v knihovně. ...
Více informací

Zmrzlý vodopád 19. 1. 2024

Žáci IV. B a VI. B 19. 1. uskutečnili výpravu na zmrzlý Vaňovský vodopád a vrch Vrkoč. ...
Více informací

Vánoční besídka 2023

Tradice, která nás baví. ...
Více informací

Vánoční vybíjená

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnil vánoční turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně rozdělení podle...
Více informací

Informace k povinné publicitě NPO

...
Více informací
Zřizovatel

Mapa webu

Český jazyk

Zobrazeno: 1569x

 
1.ročník
 
 EU-5-1_Čj_Aa_vyvození
EU-5-10_Čj_Oo_vyvození
 EU-5-11_Čj_O_procvičování
 EU-5-12_Čj_Uu_vyvození
 EU-5-13_Čj_L_vyvození
 EU-5-14_Čj_Vv_vyvození
 EU-5-15_Čj_V_procvičování
 EU-5-16_Čj_Tt_vyvození
 EU-5-17_Čj_soutěže
 EU-5-18_Čj_Ss_vyvození
 EU-5-19_Čj_S_procvičení
 EU-5-2_Čj_A_procvičování
 EU-5-20_Čj_Jj_vyvození
 EU-5-3_Čj_Procvičení_a_ve_fci_spojky
 EU-5-4_Čj_I i_vyvození
 EU-5-5_Čj_I_procvičování
 EU-5-6_Čj_Ee_vyvození
 EU-5-7_Čj_AEI_procvičování
 EU-5-8_Čj_Mm_vyvození
 EU-5-9_Čj_M_procvičení
 
 
2.-3.ročník
 
  EU-6-21 Čj Opakování učiva z 1.ročníku a vyvození hlásky P
  EU-6-22 ČJ Vyvození hlásky N a Š
  EU-6-23 ČJ Vyvození hlásky D a Z
  EU-6-24 ČJ Vyvození hlásky K, jednoslab. slova a předložky
  EU-6-25 ČJ Vyvození hlásky C a B
  EU-6-26 ČJ Vyvození hlásky R a Č
  EU-6-27 ČJ Vyvození hlásky H a dvojhlásek
  EU-6-28 ČJ Vyvození hlásky Ž a F
  EU-6-29 ČJ Vyvození hlásky G a Ř
  EU-6-30 ČJ Vyvození hlásky CH a opakování 2.r.
  EU-6-31 ČJ Opakování 2.ročníku
  EU-6-32 ČJ Velká písmena E,U a I
  EU-6-33 ČJ Velká písmena J a H
  EU-6-34 ČJ Salbiky DI-DY, velká písmena K,P
  EU-6-35 ČJ SalbikyTI-TY, NI-NY, velká písmena B,R
  EU-6-36 ČJ Salbiky DĚ,TĚ, NĚ a písmeno Ř.
  EU-6-37 ČJ Slova s D-Ď, N-Ň, T-Ť a písmeno T, F.
  EU-6-38 ČJ Salbiky BE-BĚ, PE-PĚ velká písmena S, Š
  EU-6-39 ČJ Salbiky VE-VĚ, MĚ-ME velká písmena L, D
  EU-6-40 ČJ Procvičování učiva 3.roč., velká písmena G, X
 
 
4.-5.ročník
 
 EU-7-21 ČJ Abeceda, věta
 EU-7-22 ČJ Druhy vět
 EU-7-23 ČJ Slovo-význam slov
 EU-7-24 ČJ Slovo-slabika
 EU-7-25 ČJ Dlouhé a krátké samohlásky
 EU-7-26 ČJ Dvojhlásky ou-au
 EU-7-27 ČJ Tvrdé souhlásky
 EU-7-28 ČJ Měkké souhlásky
 EU-7-29 ČJ Tvrdé a měkké souhlásky
 EU-7-30 ČJ Procvičování učiva 4 ročníku
 EU-7-31 ČJ Opakování učiva 4 ročníku
 EU-7-32 ČJ Skupina dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
 EU-7-33 ČJ Párové souhlásky P-B, D-T, Ď-Ť
 EU-7-34 ČJ Párové souhlásky H-CH, V-F, Z-S, Ž-Š
 EU-7-35 ČJ Vyjmenovaná slova po B
 EU-7-36 ČJ Vyjmenovaná slova po L
 EU-7-37 ČJ Vyjmenovaná slova po M
 EU-7-38 ČJ Vyjmenovaná slova B,M,L
 EU-7-39 ČJ Podstatná jména
 EU-7-40 ČJ Vlasní jména
 
 
6.-9.ročník
 
 EU-3-10-Věta
 EU-3-11-jména
 EU-3-12-Jména - hra 2.část
 EU-3-13-abeceda
 EU-3-14-Velká písmena
 EU-3-15-adresa, přání
 EU-3-16-Slovo stejného a opačného významu
 EU-3-17-Význam slov-patří-nepatří
 EU-3-18-hrátky se slovy
 EU-3-19-Podmět a přísudek ve větě jednoduché
 EU-3-1-Měkké souhlásky
 EU-3-20-opak - vyj.sl. po b,l,m
 EU-3-2-Tvrdé souhlásky 1
 EU-3-3-Tvrdé souhlásky 2
 EU-3-4-Měkké a tvrdé souhlásky 1
 EU-3-5-Měkké a tvrdé souhlásky 2
 EU-3-6-slabiky-dy-ty-ny---di-ti-ni
 EU-3-7-skupiny bě-bje,vě-vje,pě
 EU-3-8-Psaní souhlásek na konci slov
 EU-3-9-dělení slov
 
 EU-3-21-Slovesa 1 (poznávání sloves)
 EU-3-22-Slovesa 2 (časování,infinitiv)
 EU-3-23-Určování času u sloves
 EU-3-24-Čas minulý,přítomný,budoucí
 EU-3-25-Sloveso mít,nemít
 EU-3-26-Časování sloves být-nebýt
 EU-3-27-Samohlásky u,ú,ů
 EU-3-28-přídavná jména - druhy, vzory
 EU-3-29-zájmena
 EU-3-30-Číslovky
 EU-3-31-Podstatná jména 1
 EU-3-32-Podstatná jména 2
 EU-3-33-Podstatná jména 3
 EU-3-34-Vyjmenovaná slova po B
 EU-3-35-Vyjmenovaná slova po L
 EU-3-36-Vyjmenovaná slova po M
 EU-3-37-Vyjmenovaná slova po P
 EU-3-38-Vyjmenovaná slova po S
 EU-3-39-Vyjmenovaná slova po V
 EU-3-40-Vyjmenovaná slova po Z
 
 EU-3-59-Slovní druhy-hra-podst.jm.,příd.jm.
 EU-3-41-pád podstatných jmen,pádové otázky
 EU-3-42-Vzory rodu středního
 EU-3-43-Vzory rodu ženského
 EU-3-44-Vzory rodu mužského
 EU-3-45-Stavba slov-kořen slova
 EU-3-46-Podmět a přísudek
 EU-3-47-Věty s několikanásobným podmětem
 EU-3-48-Shoda podmětu s přísudkem-rod muž.živ.i než
 EU-3-49-Shoda podmětu s přísudkem - rod ženský,rod střední
 EU-3-50-Shoda podmětu s přísudkem - opakování
 EU-3-51-Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 EU-3-52-Věta jednoduchá -Po a Př
 EU-3-53-Souvětí
 EU-3-54-Hra se slovy - písně,básně,přísloví,přirovnání
 EU-3-55-Hra se slovy - slova mnohoznačná,rčení,protiklady
 EU-3-56-Hra se slovy - část předpon.,přípon.,kořen slova
 EU-3-57-Hra s abecedou
 EU-3-58-Vlastní jména - opakování,shrnutí
 EU-3-60-Slovní druhy - hra -číslovky
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.