Kotva

Litoměřická notička 2024

V pátek 3. května jsme se zúčastnili s vybranými zpěvavými žáky pěvecké soutěže „Litoměřická notička“ v Litoměřicích....
Více informací

Projektový den Zima 2024

Na konci února jsme realizovali projektový den Zima, tentokrát úplně jiný než obvykle. ...
Více informací

Karneval ve školní družině "Princezny a rytíři" 13. 2. 2024

Udatní rytíři uchránili princezny před zlým drakem. ...
Více informací

Návštěva divadla 13. 2. 2024

V úterý 13. 2. žáci z 1. stupně navštívili baletní představení s názvem „Spící královna“ v Divadle opery a baletu v Úst...
Více informací

PT v knihovně III

Dne 1. 2. byly obě přípravné třídy opět v knihovně. ...
Více informací

Zmrzlý vodopád 19. 1. 2024

Žáci IV. B a VI. B 19. 1. uskutečnili výpravu na zmrzlý Vaňovský vodopád a vrch Vrkoč. ...
Více informací

Vánoční besídka 2023

Tradice, která nás baví. ...
Více informací

Vánoční vybíjená

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnil vánoční turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně rozdělení podle...
Více informací

Informace k povinné publicitě NPO

...
Více informací
Zřizovatel

Mapa webu

Matematika

Zobrazeno: 1444x

 
1.ročník
 
 EU-5-21_M_Pojmy(orientace v prostou)
 EU-5-22_M_Trojúhelník
 EU-5-23_M_Kruh
 EU-5-24_M_Čtverec
 EU-5-25_M_Obdélník
 EU-5-26_M_Vyvození čísla 1
 EU-5-27_M_Počítáme s číslem 1
 EU-5-28_M_Vyvození čísla 2
 EU-5-29_M_Počítáme s číslem 2
 EU-5-30_M_Vyvození čísla 3
 EU-5-31_M_Počítáme s číslem 3
 EU-5-32_M_Vyvození čísla 4
 EU-5-33_M_Počítáme s číslem 4
 EU-5-34_M_Geometrické tvary, hledání, počítání
 EU-5-35_M_Vyvození čísla 5
 EU-5-36_M_Počítáme s číslem 5
 EU-5-37_M_Mince
 EU-5-38_M_Mince 2
 EU-5-39_M_Určování počtu
 EU-5-40_M_Počítání s puntíky-kostka
 
2.-3.ročník
 
 EU-6-1 M Počítání do 5
 EU-6-10 Počítání a hry s čísly 0-10
 EU-6-11 M Opakování 2. ročníku a vyvození čísla 11
 EU-6-12 M Zavedení čísla 12 a 13
 EU-6-13 M Numerace 0-20 bez přechodu 10
 EU-6-14 M Počítání do 20 s přechodem 10
 EU-6-15 M Počítání do 20 s přechodem 10, orientace v číselné řadě
 EU-6-16 M Počítání do 100
 EU-6-17 M Násobení dvěmi
 EU-6-18 M Dělení dvěmi
 EU-6-19 M Geometrie-křivá a přímá čára
 EU-6-2 M Počítání do 6
 EU-6-20 M Procvičování učiva ze 3.ročníku
 EU-6-3 M Počítání s nulou
 EU-6-4 M Počítání do 7
 EU-6-5 M Počítání do 8
 EU-6-6 M Počítání do 9
 EU-6-7 M Počítání do 9
 EU-6-8 M Počítání do 10
 EU-6-9 M Počítání do 10
 
 
4.-5.ročník
 
 EU-7-19 M Dělení číslem 67,8
 EU-7-1 M Sčítání a odčítání násobků 10
 EU-7-10 M Násobení a dělení číslem 9, 10
 EU-7-11 M Počítání do 1000, násobky sta
 EU-7-12 M Sčítání a odčítání násobků sta
 EU-7-13 M Přičítání a odčítání jednociferných čísel k násobkům sta
 EU-7-14 M Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu
 EU-7-15 M Čísla do 1000 (Porovnávání a zaokrouhlování čísel)
 EU-7-16 M Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem
 EU-7-17 M Dělení číslem 0,1,2
 EU-7-18 M Dělení číslem 3, 4, 5
 EU-7-2 M Počítání do 100
 EU-7-20 M Dělení číslem 9, 10
 EU-7-3 M Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek
 EU-7-4 M Sčítání a odčítání jednotek s přechodem desítek
 EU-7-5 M Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 EU-7-6 M Písemné sčítání a odčítání do 100
 EU-7-7 M Násobení a dělení číslem 0, 1, 2
 EU-7-8 M Násobení a dělení číslem 3, 4, 5
 EU-7-9 M Násobení a dělení číslem 6, 7, 8
 
 
6.-9.ročník
 
 EU-4-1 M Počítání do 1000
 EU-4-10 M Dělení se zbytkem v oboru do 100
 EU-4-11 M Čtení a psaní čísel do 1 000 000
 EU-4-12 M Porovnávání a zaokrouhlování čísel do 1 000 000
 EU-4-13 M Sčítání čísel do 1 000 000
 EU-4-14 M Odčítání čísel do 1 000 000
 EU-4-15 M Násobení a dělení 10, 100, 1 000
 EU-4-16 M Násobení jednociferným činitelem do 10 000
 EU-4-17 M Hra s čísly - opakování
 EU-4-18 M Násobení dvojciferným činitelem do 10 000
 EU-4-19 M Dělení jednociferným dělitelem
 EU-4-2 M Čísla do 1000 ( porovnávání a zaokrouhlování čísel)
 EU-4-20 M Dělení dvojciferným dělitelem
 EU-4-3 M Čísla do 1000 (sčítání)
 EU-4-4 M Čísla do 1000 (odčítání)
 EU-4-5 M Násobení a dělení do 100, násobky 10, 100
 EU-4-6 M Čísla do 10 000 (Čtení, psaní, porovnávání a zaokrouhlování čísel)
 EU-4-7 M Čísla do 10 000 (sčítání)
 EU-4-8 M Čísla do 10 000 (odčítání)
 EU-4-9 M Násobení a dělení do sta a nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu
 
 EU-4-21 M Dělení dvojciferným dělitelem
 EU-4-22 M Zlomky 1 (čtení a psaní)
 EU-4-23 M Zlomky 2 (čtení, psaní a porovnávání zlomků)
 EU-4-24 M Zlomky 3 (počítání se zlomky)
 EU-4-25 M Zlomky 4 (Smíšené číslo, výpočet zlomku z celku, zlomek jako část celku)
 EU-4-26 M Desetinný zlomek a desetinné číslo
 EU-4-27 M Sčítání a odčítání desetinných čísel
 EU-4-28 M Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
 EU-4-29 M Násobení desetinných čísel číslem přirozeným a číslem destinným
 EU-4-30 M Zaokrouhlování desetinných čísel
 EU-4-31 M Povrch kvádru
 EU-4-32 M Povrch krychle
 EU-4-33 M Obsahy obrazců ( obdélník, čtverec )
 EU-4-34 M Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
 EU-4-35 M Dělení desetinného čísla číslem desetinným
 EU-4-36 M Dělení čísla v daném poměru
 EU-4-37 M Objem kvádru
 EU-4-38 M Výpočet jednoho procenta
 EU-4-39 M Výpočet procentové části
 EU-4-40 M Úrok, úroková míra
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.