Kotva

Zahájení školního roku 2021/2022

...
Více informací

Informace pro zákonné zástupce a žáky k 1.9. 2021

...
Více informací

Vstup rodičů do školy

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Učivo 2019/2020


 

Přípravná třída 

Přípravná třída 12. a 13. týden

Přípravná třída 14. a 15. týden

I.A

Učivo I.A 12. a 13. týden Učivo I.A 14. týden

II.A Úkoly pro žáky bude řešit osobně paní učitelka Ptáčková ze třídy II. A.
III.A / V.A

ČJ, M III.A 12, 13 ČJ, M III.A 14, 15

ČaJS III.A12, 13 ČaJS III.A 14, 15

AJ III.A 12, 13 AJ III.A 14, 15

ČJ, M V.A 12, 13 ČJ, M V.A 14, 15

ČaJS V.A 12, 13 ČaJS V.A 14, 15

AJ V.A 12, 13 AJ V.A 14, 15

IV.A

ČJ, M, AJ IV.A 12, 13 ČJ, M, AJ IV.A 14, 15

Přírodověda IV.A 12, 13 Přírodověda IV.A 14, 15

Vlastivěda IV.A 12, 13 Vlastivěda IV.A 14, 15

VI.A

ČJ VI.A 12, 13 ČJ VI.A 14, 15

M VI.A 12, 13 M VI.A 14, 15

AJ VI.A 12, 13 AJ VI.A 14, 15

Přírodopis VI.A 12, 13 Přírodopis VI.A 14, 15

Zeměpis, Výchova k občanství VI.A 12, 13

Zeměpis, Výchova k občanství VI.A 14, 15

Dějepis VI.A 12, 13 Dějepis VI.A 14

Fyzika VI.A 12, 13 Fyzika VI.A 14, 15

VII.A

ČJ VII.A 12, 13 ČJ VII.A 14

M VII.A 12, 13 M VII.A 14

AJ VII.A 12, 13 AJ VII.A 14

NJ VII.A 12, 13 NJ VII.A 14, 15

Přírodopis VII.A 12, 13 Přírodopis VII.A 14

Zeměpis VII.A 12, 13 Zeměpis VII.A 14, 15

Dějepis VII.A 12, 13 Dějepis VII.A 14

Fyzika VII.A 12, 13 Fyzika VII.A 14, 15

Výchova k občanství VII.A 12, 13 Výchova k občanství VII.A 14, 15

VIII.A

ČJ VIII.A 12, 13 ČJ VIII.A 14

M VIII.A 12, 13 M VIII.A 14, 15

AJ VIII.A 12, 13 AJ VIII.A 14, 15

NJ VIII.A 12, 13 NJ VIII.A 14, 15

Přírodopis VIII.A 12, 13 Přírodopis VIII.A 14, 15

Dějepis VIII.A 12, 13 Dějepis VIII.A 14

Fyzika VIII.A 12, 13 Fyzika VIII.A 14, 15

Výchova k občanství VIII.A 12, 13

Výchova k občanství VIII.A 14, 15

IX.A

ČJ IX.A 12, 13 ČJ IX.A 14

M IX.A 12, 13 M IX.A 14, 15

AJ IX.A 12, 13 AJ IX.A 14, 15

NJ IX.A 12, 13 NJ IX.A 14, 15

Přírodopis IX.A 12, 13 Přírodopis IX.A 14, 15

Dějepis IX.A 12, 13 Dějepis IX.A 14

Fyzika IX.A 12, 13 Fyzika IX.A 14, 15

Výchova k občanství IX.A 12, 13 Výchova k občanství IX.A 14, 15

II.B ČJ, M, ČaJS II.B 12, 13 ČJ, M, ČaJS II.B 14, 15
III.B ČJ, M, ČaJS III.B 12, 13 ČJ, M, ČaJS III.B 14, 15
IV.B

ČJ, M, ČaJS IV.B 12, 13 ČJ, M, ČaJS IV.B 14, 15

AJ IV.B 12, 13

V.B

ČJ, M, AJ V.B 12, 13

Čj, M, AJ V.B 14, 15: Úkoly pro žáky bude řešit osobně paní učitelka Ajmová.

Přírodověda V.B 12, 13 Přírodověda V.B 14, 15

Vlastivěda V.B 12, 13 Vlastivěda V.B 14, 15

VI.B

ČJ VI.B 12, 13 ČJ VI.B 14, 15

M VI.B 12, 13 M VI.B 14, 15

AJ VI.B 12, 13 AJ VI.B 14, 15

Přírodopis VI.B 12, 13 Přírodopis VI.B 14, 15

Dějepis VI.B 12, 13 Dějepis VI.B 14, 15

Fyzika VI.B 12, 13 Fyzika VI.B 14, 15

Výchova k občanství VI.B 12, 13 Výchova k občanství VI.B 14, 15

VII.B

ČJ VII.B 12, 13 ČJ VII.B 14, 15

M VII.B 12, 13 M VII.B 14, 15

AJ VII.B 12, 13

NJ VII.B 12, 13 NJ VII.B 14, 15

Přírodopis VII.B 12, 13 Přírodopis VII.B 14, 15

Zeměpis VII.B 12, 13 Zeměpis VII.B 14, 15

Dějepis VII.B 12, 13

Fyzika VII.B 12, 13 Fyzika VII.B 14, 15

Výchova k občanství VII.B 12, 13 Výchova k občanství VII.B 14, 15

VIII.B

ČJ VIII.B 12, 13 ČJ VIII.B 14, 15

M, Zeměpis a Výchova k občanství VIII.B 12, 13

M, Zeměpis a Výchova k občanství VIII.B 14, 15

AJ VIII.B 12, 13 AJ VIII.B 14, 15

NJ VIII.B 12, 13 NJ VIII.B 14, 15

Přírodopis VIII.B 12, 13 Přírodopis VIII.B 14, 15

Dějepis VIII.B 12, 13 Dějepis VIII.B 14

Fyzika VIII.B 12, 13 Fyzika VIII.B 14, 15

IX.B

ČJ IX.B 12, 13 ČJ IX.B 14, 15

M IX.B 12, 13 M IX.B 14, 15

AJ IX.B 12, 13 AJ IX.B 14, 15

Přírodopis IX.B: Úkoly pro žáky bude řešit osobně paní učitelka Ptáčková ze třídy II. A.

Zeměpis IX.B 12, 13 Zeměpis IX.B 14, 15

Dějepis IX.B 12, 13 Dějepis IX.B 14

Fyzika IX.B 12, 13 Fyzika IX.B 14, 15

Výchova k občanství IX.B 12, 13 Výchova k občanství IX.B 14, 15

SP1

4., 6., 8. roč. Čtení 12, 13 4., 6., 8. roč. Čtení 14, 15

4., 6., 8. roč. Počty 12, 13 4., 6., 8. roč. Počty 14, 15

4., 6., roč. ČaJS 12, 13 4., 6., roč. ČaJS 14, 15

Přírodověda 8. roč. 12, 13 Přírodověda 8. roč. 14, 15

Občanská výchova 8. roč. 12, 13 Občanská výchova 8. roč. 14, 15

SP2

Materiály na domácí výuku SP2 - PO, ČT, PS, ŘV 12, 13

Materiály na domácí výuku SP2 - PO, ČT, PS, ŘV 14

Přírodověda 9. roč. 12, 13 Přírodověda 9. roč. 14, 15

Občanská výchova 9. roč. 12, 13 Občanská výchova 9. roč. 14, 15

 

Učivo, procvičování a úkoly do 29. 5. 2020

Přípravná třída 

Přípravná třída - 8. a 9. týden

Přípravná třída 10. a 11. týden

I.A

I.A 8. a 9. týden dopis I.A 8. a 9. týden učivo

I.A 10. a 11. týden dopis I.A 10. a 11. týden učivo

II.A

ČJ II.A 8, 9 ČJ II.A 10, 11

M II.A 8, 9 M II.A 10, 11

ČaJS II.A 8, 9 ČaJS II.A 10, 11

III.A / V.A

ČJ, M III.A 8, 9 ČJ, M III.A 10, 11

AJ III.A 10, 11

ČJ, M V.A 8, 9 ČJ, M V.A 10, 11

AJ V.A 10, 11

ČaJS III.A 8, 9 ČaJS III.A 10, 11

ČaJS V.A 8, 9 ČaJS V.A 10, 11

IV.A

ČJ, M, AJ IV.A 10, 11

Přírodověda IV.A 8, 9 Přírodověda IV.A 10, 11

Vlasivěda IV.A 8, 9 Vlastivěda IV.A 10, 11

VI.A

ČJ VI.A 8, 9 ČJ VI.A 10, 11

M VI.A 8, 9 M VI.A 10, 11

AJ VI.A 8, 9 AJ VI.A 10 AJ VI.A 11

Přírodopis VI.A 8, 9 Přírodopis VI.A 10, 11

Dějepis VI.A 10, 11

Fyzika VI.A 8, 9 Fyzika VI.A 10, 11

Zeměpis, Výchova k občanství VI.A 10, 11

VII.A

ČJ, M VII.A 8, 9 ČJ, M VII.A 10, 11

AJ VII.A 8, 9 AJ VII.A 10, 11

NJ VII.A 8, 9 NJ VII.A 10, 11

Přírodopis VII.A 8, 9 Přírodopis VII.A 10, 11

Zeměpis VII.A 8, 9 Zeměpis VII.A 10, 11

Dějepis VII.A 10, 11

Fyzika VII.A 8, 9 Fyzika VII.A 10, 11

Výchova k občanství VII.A 10, 11

VIII.A

ČJ VIII.A 8, 9 ČJ VIII.A 10, 11

M VIII.A 8, 9 M VIII.A 10, 11

AJ VIII.A 8, 9 AJ VIII.A 10 AJ VIII.A 11

NJ VIII.A 8, 9 NJ VIII.A 10 NJ VIII.A 11

Přírodopis VIII.A 8, 9 Přírodopis VIII.A 10, 11

Zeměpis VIII.A 10, 11

Dějepis VIII.A 8, 9 Dějepis VIII.A 10, 11

Fyzika VIII.A 8, 9 Fyzika VIII.A 10, 11

Chemie VIII.A 8, 9

Výchova k občanství VIII.A 10, 11

IX.A

ČJ IX.A 8, 9 ČJ IX.A 10, 11

M IX.A 8, 9 M IX.A 10, 11

AJ IX.A 8, 9 AJ IX.A 10 AJ IX.A 11

NJ IX.A 8, 9 NJ IX.A 10 NJ IX.A 11

Přírodopis IX.A 8, 9 Přírodopis IX.A 10, 11

Zeměpis IX.A 10, 11

Dějepis IX.A 8, 9 Dějepis IX.A 10, 11

Fyzika IX.A 8, 9 Fyzika IX.A 10, 11

Chemie IX.A 8, 9

Výchova k občanství IX.A 8, 9 Výchova k občanství IX.A 10, 11

II.B

ČJ, M, ČaJS II.B 8

ČJ, M, ČaJS II.B 9

ČJ, M, ČaJS 10, 11

III.B

ČJ, M, ČaJS III.B 8, 9

ČJ, M, ČaJS III.B 10, 11

IV.B

ČJ, M, ČaJS IV.B 8, 9 AJ IV.B 8, 9

ČJ, M, ČaJS IV.B 10,11 AJ IV.B 10, 11

V.B

ČJ, M, AJ V.B 8 ČJ, M, AJ V.B 9

ČJ, M, AJ V.B 10, 11

Přírodověda V.B 8, 9 Přírodověda V.B 10, 11

Vlasivěda V.B 8, 9 Vlastivěda V.B 10, 11

VI.B

ČJ VI.B 8, 9 ČJ VI.B 10, 11

M VI.B 8, 9 M VI.B 10, 11

AJ VI.B 8, 9 AJ VI.B 10, 11

Přírodopis VI.B 8, 9 Přírodopis VI.B 10, 11

Zeměpis VI.B 8, 9 Zeměpis VI.B 10, 11

Dějepis VI.B 8, 9 Dějepis VI.B 10, 11

Fyzika VI.B 8, 9 Fyzika VI.B 10, 11

Výchova k občanství VI.B 10, 11

VII.B

ČJ VII.B 8, 9 ČJ VII.B 10, 11

M VII.B 8, 9 M VII.B 10, 11

AJ VII.B 8, 9 AJ VII.B 10, 11

NJ VII.B 8, 9 NJ VII.B 10, 11

Přírodopis VII.B 8, 9 Přírodopis VII.B 10, 11

Zeměpis VII.B 8, 9 Zeměpis VII.B 10, 11

Dějepis VII.B 8, 9 Dějepis VII.B 10, 11

Fyzika VII.B 8, 9 Fyzika VII.B 10, 11

Výchova k občanství VII.B 10, 11

VIII.B

ČJ VIII.B 8, 9 ČJ VIII.B 10, 11

M VIII.B 8, 9 M, Zeměpis, Výchova k občanství VIII.B 10, 11

AJ VIII.B 8, 9 AJ VIII.B 10 AJ VIII.B 11

NJ VIII.B 8, 9 NJ VIII.B 10 NJ VIII.B 11

Přírodopis VIII.B 8, 9 Přírodopis VIII.B 10, 11

Dějepis VIII.B 8, 9 Dějepis VIII.B 10, 11

Fyzika VIII.B 8, 9 Fyzika VIII.B 10, 11

Chemie VIII.B 8, 9

IX.B

ČJ IX.B 8, 9 ČJ IX.B 10, 11

M IX.B 8, 9 M IX.B 10, 11

AJ IX.B 8, 9 AJ IX.B 10, 11

Přírodopis IX.B 10, 11

Zeměpis IX.B 8, 9 Zeměpis IX.B 10, 11

Dějepis IX.B 8, 9 Dějepis IX.B 10, 11

Fyzika IX.B 8, 9 Fyzika IX.B 10, 11

Chemie IX.B 8, 9

Výchova k občanství IX.B 10, 11

SP1

4., 6., 8. roč. Čtení 8, 9 4., 6., 8. roč. Čtení 10, 11 

4., 6., 8. roč. Počty 8, 9 4., 6., 8. roč. Počty 10, 11

4., 6. roč. ČaJS 8, 9 4., 6. roč. ČaJS 10, 11

8. roč. Přírodověda 8, 9 8. roč. Přírodověda 10, 11

8. roč. Občanská výchova 8, 9 8. roč. Občanská výchova 10, 11

SP2

Materiály na domácí výuku - PO, ČT, PS, ŘV 8. a 9. týden

Materiály na domácí výuku - PO, ČT, PS, ŘV 10. a 11. týden

9. roč. Přírodověda 8, 9 9. roč. Přírodověda 10, 11

9. roč. Občanská výchova 8, 9 9. roč. Občanská výchova 10, 11

 

Učivo, procvičování a úkoly do 30. 4. 2020
Přípravná třída 

Desatero pro prvňáčky

Pohyb  Pohyb - samostatnost  Manipulace

Přípravná třída - 4. týden

Přípravná třída - 5. týden

Přípravná třída - 6. týden

Přípravná třída - 7. týden

I.A

Učivo 1. týden ČJ I.A - psací Ch ČJ I.A - psací L

Matematické úkoly s desítkou Počet prvků do 15

M I.A M I.A - pavoučci ČaJS I.A

 

Domácí výuka 2. týden

Domácí výuka 3. týden

Domácí výuka 4. týden Psaní I.A 4 M I.A 4 ČaJS I.A 4

Dom. výuka 5. týden Čj I.A 5 Psaní I.A 5 M I.A 5 ČaJS I.A 5 

Dom. výuka 6. týden Čj I.A 6 Psaní I.A 6 M I.A 6 ČaJS I.A 6 

Dom. výuka 7. týden Čj I.A 7 Psaní I.A 7 M I.A 7 ČaJS I.A 7

II.A

ČJ II.A 1 ČJ II.A 2, 3 ČJ II.A 4 ČJ II.A 5 ČJ II.A 6 ČJ II.A 7

M II.A 1 M II.A 2, 3 M II.A 4 M II.A 5 M II.A 6 M II.A 7

ČaJS II.A 1 ČaJS II.A 2, 3 ČaJS II.A 4 ČaJS II.A 5 ČaJS II.A 6

ČaJS II.A 7

III.A / V.A

ČJ III.A/V.A JV 1 ČJ III.A/V.A JV 2, 3 

ČJ III.A/V.A KSV 1 ČJ III.A/V.A KSV 2, 3

ČJ III.A/V.A LV 1 ČJ III.A/V.A LV 2, 3

ČJ III.A 4 ČJ III.A 5 ČJ III.A 6 ČJ III.A 7

M III.A 1 M III.A 2, 3 M III.A 4 M III.A 5 M III.A 6 M III.A 7

AJ III.A 1 AJ III.A 2 AJ III.A 4 AJ III.A 5 AJ III.A 6

AJ III.A 7

ČaJS III.A 1 ČaJS III.A 2 ČaJS III.A 3 ČaJS III.A 4

ČaJS III.A 5 ČaJS III.A 6 ČaJS III.A 7

 

ČJ V.A 4 ČJ V.A 5 ČJ V.A 6 ČJ V.A 7

M V.A 1 M V.A 2, 3 M V.A 4 M V.A 5 M V.A 6 M V.A 7

AJ V.A 1 AJ V.A 2 AJ V.A 4 AJ V.A 5 AJ V.A 6 AJ V.A 7

ČaJS V.A ČaJS V.A 2 ČaJS V.A 3 ČaJS V.A 4

ČaJS V.A 5 ČaJS V.A 6 ČaJS V.A 7

IV.A

ČJ, M IV.A 1 ČJ, M IV.A 2 ČJ IV.A 2 

AJ IV.A 1 AJ IV.A 2 

ČJ, M, AJ IV.A 3 ČJ, M, AJ IV.A 4 ČJ, M, AJ IV.A 5

ČJ, M, AJ IV.A 6 ČJ, M, AJ IV.A 7

Přírodověda + Vlastivěda IV.A 1 

Přírodověda IV.A 2 Přírodověda IV.A 3 Přírodověda IV.A 4

Přírodověda IV.A 5 Přírodověda IV.A 6 Přírodověda IV.A 7

Vlastivěda IV.A 2 Vlastivěda IV.A 3 Vlastivěda IV.A 4

Vlastivěda IV.A 5 Vlastivěda IV.A 6 Vlastivěda IV.A 7

VI.A

ČJ VI.A 1 ČJ VI.A 2 ČJ VI.A 3 ČJ VI.A 4 ČJ VI.A 5

ČJ VI.A 6 ČJ VI.A 7

M VI.A 1, 2 M VI.A 3, 4 M VI.A 5 M VI.A 6, 7

AJ VI.A 1 AJ VI.A 2 AJ VI.A 3 AJ VI.A 4 AJ VI.A 5

AJ VI.A 6 AJ VI.A 7

Fyzika VI.A 1, 2 Fyzika VI.A 3, 4 Fyzika VI.A 5

Fyzika VI.A 6, 7

Dějepis VI.A 1 Dějepis VI.A 2 Dějepis VI.A 3

Dějepis VI. A 4, 5 Dějepis VI.A 6, 7

Přírodopis VI.A 1 Přírodopis VI.A 2 Přírodopis VI.A 3

Přírodopis VI.A 4 Přírodopis VI.A 5 Přírodopis VI.A 6

Přírodopis VI.A 7

Zeměpis VI.A 1 Zeměpis VI.A 2 Zeměpis VI.A 3 

Zeměpis VI.A 4 Zeměpis VI.A 5 Zeměpis VI.A 6

Zeměpis VI.A 7

Výchova k občanství VI.A 1 Výchova k občanství VI.A 2

Výchova k občanství VI.A 3 Výchova k občanství VI.A 4

Výchova k občanství VI.A 5 Výchova k občanství VI.A 6

Výchova k občanství VI.A 7

VII.A

ČJ VII.A 1 ČJ VII.A 2 ČJ VII.A 3 ČJ VII.A 4 ČJ VII.A 5

ČJ VII.A 6 ČJ VII.A 7

M VII.A 1 M VII.A 2 M VII.A 3 M VII.A 4 M VII.A 5

M VII.A 6 M VII.A 7

AJ VII.A 1 AJ VII.A 2 AJ VII.A 3 AJ VII.A 4, 5

AJ VII.A 6 AJ VII.A 7

NJ VII.A 1 NJ VII.A 2 NJ VII.A 3 NJ VII.A 4, 5 

NJ VII.A 6, 7

Dějepis VII.A 1 Dějepis VII.A 2 Dějepis VII.A 3

Dějepis VII.A 4, 5 Dějepis VII.A 6, 7

Přírodopis VII.A 1 Přírodopis VII.A 2 Přírodopis VII.A 3, 4

Přírodopis VII.A 5 Přírodopis VII.A 6 Přírodopis VII.A 7

Zeměpis VII.A 1 Zeměpis VII.A 2,3 Zeměpis VII.A 4

Zeměpis VII.A 5 Zeměpis VII.A 6 Zeměpis VII.A 7

Fyzika VII.A 1, 2 Fyzika VII.A 3, 4 Fyzika VII.A 5

Fyzika VII.A 6, 7

Výchova k občanství VII.A 1 Výchova k občanství VII.A 2

Výchova k občanství VII.A 3 Výchova k občanství VII.A 4

Výchova k občanství VII.A 5 Výchova k občanství VII.A 6

Výchova k občanství VII.A 7

VIII.A

ČJ VIII.A 1 ČJ VIII.A 2 ČJ VIII.A 3 ČJ VIII.A 4, 5

ČJ VIII.A 6, 7

M VIII.A 1, 2 M VIII.A 3, 4 M VIII.A 5 M VIII.A 6, 7

AJ VIII.A 1 AJ VIII.A 2 AJ VIII.A 3 AJ VIII.A 4 AJ VIII.A 5

AJ VIII.A 6 AJ VIII.A 7

NJ VIII.A 1 NJ VIII.A 2 NJ VIII.A 3 NJ VIII.A 4 NJ VIII.A 5

NJ VIII.A 6 NJ VII.A 7

Fyzika VIII.A 1, 2 Fyzika VIII.A 3, 4 Fyzika VIII.A 5

Fyzika VIII.A 6, 7

 ějepis VIII.A 1 Dějepis VIII.A 2 Dějepis VIII.A 3

Dějepis VIII.A 4, 5 Dějepis VIII.A 6, 7

Přírodopis VIII.A 1 Přírodopis VIII.A 2 Přírodopis VIII.A 3

Přírodopis VIII.A 4 Přírodopis VIII.A 5 Přírodopis VIII.A 6

Přírodopis VIII.A 7

Zeměpis VIII.A 1 Zeměpis VIII.A 2 Zeměpis VIII.A 3

Zeměpis VIII.A 4, 5 Zeměpis VIII.A 6, 7

Chemie VIII.A Chemie VIII.A 2 Chemie VIII.A 3

Chemie VIII.A 4 Chemie VIII.A 5 Chemie VIII.A 6

Chemie VIII.A 7

Výchova k občanství VIII.A 1 Výchova k občanství VIII.A 2

Výchova k občanství VIII.A 3 Výchova k občanství VIII.A 4

Výchova k občanství VIII.A 5 Výchova k občanství VIII.A 6

Výchova k občanství VIII.A 7

IX.A

ČJ IX.A 1 ČJ IX.A 2 ČJ IX.A 3 ČJ IX.A 4, 5 ČJ IX.A 6, 7

M IX.A 1, 2 M IX.A 3, 4 M IX.A 5 M IX.A 6, 7

AJ IX.A 1 AJ IX.A 2 AJ IX.A 3 AJ IX.A 4 AJ IX.A 5

AJ IX.A 6 AJ IX.A 7

NJ IX.A 1 NJ IX.A 2 NJ IX.A 3 NJ IX.A 4 NJ IX.A 5

NJ IX.A 6 NJ IX.A 7

Fyzika IX.A 1, 2 Fyzika IX.A 3, 4 Fyzika IX.A 5

Fyzika IX.A 6, 7

Dějepis IX.A 1 Dějepis IX.A 2 Dějepis IX.A 3

Dějepis IX.A 4, 5 Dějepis IX.A 6, 7

Přírodopis IX.A 1 Přírodopis IX.A 2 Přírodopis IX.A 3

Přírodopis IX.A 4 Přírodopis IX.A 5 Přírodopis IX.A 6

Přírodopis IX.A 7

Zeměpis IX.A 1 Zeměpis IX.A 2 Zeměpis IX.A 3

Zeměpis IX.A 4, 5 Zeměpis IX.A 6, 7

Chemie IX.A Chemie IX.A 2 Chemie IX.A 3 Chemie IX.A 4

Chemie IX.A 5 Chemie IX.A 6 Chemie IX.A 7

Výchova k občanství IX.A 1 Výchova k občanství IX.A 2

Výchova k občanství IX.A 3 Výchova k občanství IX.A 4

Výchova k občanství IX.A 5 Výchova k občanství IX.A 6

Výchova k občanství IX.A 7

II.B

ČJ II.B 1 ČJ II.B 2 ČJ II.B 3 ČJ II.B 4 ČJ II.B 5 ČJ II.B 6

ČJ II.B 7

M II.B 1 M II.B 2 M II.B 3 M II.B 4 M II.B 5 M II.B 6

M II.B 7

ČaJS II.B 1 ČaJS II.B 2 ČaJS II.B 3 ČaJS II.B 4 ČaJS II.B 5 

ČaJS II.B 6 ČaJS II.B 7

III.B

ČJ III.B 1 ČJ III.B 2 ČJ III.B 3 ČJ III.B 4 ČJ III.B 5

ČJ III.B 6 ČJ III.B 7

M III.B 1 M III.B 2 M III.B 3 M III.B 4 M III.B 5

M III.B 6 M III.B 7

ČaJS III.B 1 ČaJS III.B 2 ČaJS III.B 3 ČaJS III.B 4, 5

ČaJS III.B 6, 7 

IV.B

ČJ úkoly IV.B ČJ IV.B 2 

ČJ IV.B 3 ČJ IV.B čtení 3 ČJ IV.B psaní 3

ČJ IV.B 4 ČJ IV.B 5 ČJ IV.B 6 ČJ IV.B 7

M IV.B 2 M IV.B 3 M IV.B 4 M IV.B 5 M IV.B 6 M IV.B 7

AJ IV.B 1 AJ IV.B 2 AJ IV.B 3 AJ IV.B 4 AJ IV.B 5

AJ IV.B 6 AJ IV.B 7

ČaJS IV.B 2 ČaJS IV.B 3 ČaJS IV.B 4 ČaJS IV.B 5 

ČaJS IV.B 6 ČaJS IV.B 7

V.B

ČJ V.B 1 ČJ V.B 2 ČJ V.B 3 ČJ V.B 4 ČJ V.B 5

ČJ V.B 6 ČJ V.B 7

M V.B 1 M V.B 2 M V.B 3 M V.B 4 M V.B 5 M V.B 6

M V.B 7

AJ V.B 1 AJ V.B 2 AJ V.B 3 AJ V.B 4 AJ V.B 5 

AJ V.B 6 AJ V.B 7

ČaJS V.B 1 Přírodověda V.B 2, 3 Přírodověda V.B 4

Přírodověda V.B 5 Přírodověda V.B 6 Přírodověda V.B 7

Vlastivěda V.B 2 Vlastivěda V.B 3 Vlastivěda V.B 4

Vlastivěda V.B 5 Vlastivěda V.B 6 Vlastivěda V.B 7

VI.B

ČJ, M VI.B 1 ČJ VI.B 2 ČJ VI.B 3 ČJ VI.B 4 ČJ VI.B 5

ČJ VI.B 6 ČJ VI.B 7

M VI.B 2 M VI.B 3 M VI.B 4 M VI.B 5 M VI.B 6

M VI.B 7

AJ VI.B 1 AJ VI.B 2, 3 AJ VI.B 4 AJ VI.B 5 AJ VI.B 6

AJ VI.B 7

Dějepis VI.B 1 Dějepis VI.B 2 Dějepis VI.B 3 

Dějepis VI.B 4 Dějepis VI.B 5 Dějepis VI.B 6 Dějepis VI.B 7

Přírodopis VI.B 1, 2 Přírodopis VI.B 3 Přírodopis VI.B 4

Přírodopis VI.B 5 Přírodopis VI.B 6 Přírodopis VI.B 7

Zeměpis VI.B 1, 2 Zeměpis VI.B 3 Zeměpis VI.B 4

Zeměpis VI.B 5 Zeměpis VI.B 6 Zeměpis VI.B 7

Fyzika VI.B 1 Fyzika VI.B 2 Fyzika VI.B 3, 4 Fyzika VI.B 5

Fyzika VI.B 6 Fyzika VI.B 7

Výchova k občanství VI.B 1 Výchova k občanství VI.B 2

Výchova k občanství VI.B 3 Výchova k občanství VI.B 4

Výchova k občanství VI.B 5 Výchova k občanství VI.B 6

Výchova k občanství VI.B 7

VII.B

ČJ VII.B 1 ČJ VII.B 2 ČJ VII.B 3 ČJ VII.B 4, 5 

ČJ VII.B 6, 7

M VII.B 1 M VII.B 2 M VII.B 3 M VII.B 4, 5 M VII.B 6, 7

AJ VII.B 1 AJ VII.B 2 AJ VII.B 3 AJ VII.B 4 AJ VII.B 5

AJ VII.B 6 AJ VII.B 7

NJ VII.B 1 NJ VII.B 2 NJ VII.B 3 NJ VII.B 4, 5 

NJ VII.B 6, 7

Přírodopis VII.B 1,2 Přírodopis VII.B 3, 4

Přírodopis VII.B 5 Přírodopis VII.B 6 Přírodopis VII.B 7

Dějepis VII.B 1,2 Dějepis VII.B 3 Dějepis VII.B 4, 5

Dějepis VII.B 6, 7

Zeměpis VII.B 1 Zeměpis VII.B 2 Zeměpis VII.B 3

Zeměpis VII.B 4, 5 Zeměpis VII.B 6, 7

Fyzika VII.B 1, 2 Fyzika VII.B 3, 4 Fyzika VII.B 5

Fyzika VII.B 6, 7

Výchova k občanství VII.B 1 Výchova k občanství VII.B 2

Výchova k občanství VII.B 3 Výchova k občanství VII.B 4

Výchova k občanství VII.B 5 Výchova k občanství VII.B 6

Výchova k občanství VII.B 7

VIII.B

ČJ VIII.B 1 ČJ VIII.B 2  ČJ VIII.B 3 ČJ VIII.B 4

ČJ VIII.B 5 ČJ VIII.B 6 ČJ VIII.B 7

M VIII.B M VIII.B 2 M VIII.B 3 M VIII.B 4 M VIII.B 5 

M VIII.B 6 M VIII.B 7

AJ VIII.B 1 AJ VIII.B 2 AJ VIII.B 3 AJ VIII.B 4 AJ VIII.B 5

AJ VIII.B 6 AJ VIII.B 7

NJ VIII.B 1 NJ VIII.B 2 NJ VIII.B 3 NJ VIII.B 4

NJ VIII.B 5 NJ VIII.B 6 NJ VIII.B 7

Dějepis VIII.B 1 Dějepis VIII.B 2 Dějepis VIII.B 3

Dějepis VIII.B 4, 5 Dějepis VIII.B 6, 7

Přírodopis VIII.B 1  Přírodopis VIII.B 2 Přírodopis VIII.B 3

Přírodopis VIII.B 4, 5 Přírodopis VIII.B 6 Přírodopis VIII.B 7

Zeměpis VIII.B 1 Zeměpis VIII.B 2 Zeměpis VIII.B 3

Zeměpis VIII.B 4 Zeměpis VIII.B 5 Zeměpis VIII.B 6

Zeměpis VIII.B 7

Fyzika VIII.B 1, 2 Fyzika VIII.B 3, 4 Fyzika VIII.B 5

Fyzika VIII.B 6, 7

Chemie VIII.B Chemie VIII.B 2 Chemie VIII.B 3 

Chemie VIII.B 4 Chemie VIII.B 5 Chemie VIII.B 6

Chemie VIII.B 7

Výchova k občanství VIII.B 1 Výchova k občanství VIII.B 2

Výchova k občanství VIII.B 3 Výchova k občanství VIII.B 4

Výchova k občanství VIII.B 5 Výchova k občanství VIII.B 6

Výchova k občanství VIII.B 7

IX.B

ČJ IX.B ČJ IX.B 2 ČJ IX.B 3 ČJ IX.B 4 ČJ IX.B 5

ČJ IX.B 6 ČJ IX.B 7

M IX.B M IX.B 2 M IX.B 3 M IX.B 4 M IX.B 5 

M IX.B 6 M IX.B 7

AJ IX.B 1 AJ IX.B 2 AJ IX.B 3 AJ IX.B 4 AJ IX.B 5 

AJ IX.B 6 AJ IX.B 7

Fyzika IX.B 1, 2 Fyzika IX.B 3, 4 Fyzika IX.B 5

Fyzika IX.B 6, 7

Dějepis IX.B 1 Dějepis IX.B 2 Dějepis IX.B 3

Dějepis IX.B 4, 5 Dějepis IX.B 6, 7

Přírodopis IX.B Přírodopis IX.B 4, 5 Přírodopis IX.B 6, 7

Zeměpis IX.B Zeměpis IX.B 2 Zeměpis IX.B 3 

Zeměpis IX.B 4 Zeměpis IX.B 5 Zeměpis IX.B 6

Zeměpis IX.B 7

Chemie IX.B Chemie IX.B 2 Chemie IX.B 3 Chemie IX.B 4

Chemie IX.B 5 Chemie IX.B 6 Chemie IX.B 7

Výchova k občanství IX.B 1 Výchova k občanství IX.B 2

Výchova k občanství IX.B 3 Výchova k občanství IX.B 4

Výchova k občanství IX.B 5 Výchova k občanství IX.B 6

Výchova k občanství IX.B 7

SP1

4. roč. Čtení 1 4. roč. Čtení 2 4. roč. Čtení 3 4. roč. Čtení 4 

4. roč. Čtení 5 4. roč. čtení 6 4. roč. čtení 7 4. roč. Čtení 8

4. roč. Počty 1 4. roč. Počty 2 4. roč. Počty 3 4. roč. Počty 4 

4. roč. Počty 5 4. roč. Počty 6 4. roč. Počty 7 4. roč. Počty 8

4. roč. ČaJS 1 4. roč. ČaJS 2 4. roč. ČaJS 3 4. roč. ČaJS 4 

4. roč. ČaJS 5 4. roč. ČaJS 6 4. roč. ČaJS 7 4. roč. ČaJS 8

 

6. roč. Čtení 1 6. roč. Čtení 2 6. roč. Čtení 3 6. roč. Čtení 4 

6. roč. Čtení 5 6. roč. Čtení 6 6. roč. Čtení 7 6. roč. Čtení 8

6. roč. Počty 1 6. roč. Počty 2 6. roč. Počty 3 6. roč. Počty 4 

6. roč. Počty 5 6. roč. Počty 6 6. roč. Počty 7 6. roč. Počty 8

6. roč. ČaJS 1 6. roč. ČaJS 2 6. roč. ČaJS 3 6. roč. ČaJS 4 

6. roč. ČaJS 5 6. roč. ČaJS 6 6. roč. ČaJS 7 6. roč. ČaJS 8

 

8. roč. Čtení 1 8. roč. Čtení 2 8. roč. Čtení 3 8. roč. Čtení 4 

8. roč. Čtení 5 8. roč. Čtení 6 8. roč. Čtení 7 8. roč. Čtení 8

8. roč. Počty 1 8. roč. Počty 2 8. roč. Počty 3 8. roč. Počty 4 

8. roč. Počty 5 8. roč. Počty 6 8. roč. Počty 7 8. roč. Počty 8

 

8. roč. Přírodověda 1 8. roč. Přírodověda 2

8. roč. Přírodověda 3 8. roč. Přírodověda 4, 5

8. roč. Přírodověda 6, 7

8. roč. Občanská výchovaí 1 8. roč. Občanská výchova 2

8. roč. Občanská výchova 3 8. roč. Občanská výchova 4, 5

8. roč. Občanská výchova 6, 7

SP2

9. roč. Čtení 1  9. roč. Čtení 2  9. roč. Čtení 3 

9. roč. Čtení 4  9. roč. Čtení 5  9. roč. Čtení 6 

9. roč. Čtení 7  9. roč. Čtení 8 

 

9. roč. Počty 1 9. roč. Počty 2 9. roč. Počty 3 

9. roč. Počty 4 9. roč. Počty 5 9. roč. Počty 6 

9. roč. Počty 7 9. roč. Počty 8 

 

9. roč. Psaní, Čtení, Řečová výchova 1 

9. roč. Psaní, Čtení, Řečová výchova 2 

9. roč. Psaní, Čtení, Řečová výchova 3

9. roč. Psaní, Čtení, Řečová výchova 4 

9. roč. Psaní. Čtení, Řečová výchova 5 

9. roč. Psaní. Čtení, Řečová výchova 6

9. roč. Psaní. Čtení, Řečová výchova 7 

9. roč. Psaní. Čtení, Řečová výchova 8

 

Materiály na domácí výuku - ČT, PS, PO, ŘV - do 17. 4.

 

Materiály na domácí výuku - ČT, PS, PO, ŘV - do 24. 4.:

Co dělá Co má kdo k snídani Číselné ploty Dvojice žiraf

Chytrý soudce - pohádka Jarní květiny - osmisměrka

Kam to patří Kolik je tam číslic Králíček

Křížovka Jarní květiny

 

Materiály na domácí výuku - ČT, PS, PO, ŘV - do 30. 4.:

Čarodějnice-Dubněnka - bludiště Čarodějnice s kotlíkem

Čtvercová síť-mašinka Doplň přísloví Jak znáte pohádky 

Jarní obrázek - hledání rozdílů Kolik je hodin 

Kolik mají písmen

 

9. roč. Přírodověda 1 9. roč. Přírodověda 2

9. roč. Přírodověda 3 9. roč. Přírodověda 4, 5

9. roč. Přírodověda 6, 7

9. roč. Občanská výchova 1 9. roč. Občanská výchova 2

9. roč. Občanská výchova 3 9. roč. Občanská výchova 4, 5

9. roč. Občanská výchova 6, 7

9. roč. Výchova ke zdraví 1 9. roč. Výchova ke zdraví 2