Kotva

DOCHÁZKA DO ŠKOLY OD 1.6. a 8.6. 2020

...
Více informací

Docházka a pravidla...

...
Více informací

VÝUKA OD 12. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Od 12. 3. 2020 se žáci vzdělávají samostudiem doma dle pokynů vyučujících. ...
Více informací

UZAVŘENÍ ŠKOL

Rozhodnutím vlády ČR jsou od středy 11. 3. 2020 pro žáky uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy ČR....
Více informací

Karneval ve školní družině 29. 1. 2020

Tentokrát se děti i paní vychovatelky převlékly za pohádkové bytosti. ...
Více informací

Mikulášská nadílka 5. 12. 2019

Mikulášská nadílka byla v letošním roce zpestřena soutěží a drobnými dárečky od společnosti Hoka, se kterou spolupracuje...
Více informací

Projektový den „Vánoční čas“ 5. 12. 2019

Tento projektový den v přípravné třídě byl o vánočním času....
Více informací

Adventní koncert v Masarykově nemocnici

Adventní koncert, spojený s oslavou 125. výročí založení Masarykovy nemocnice, se konal v pondělí 2. prosince v atriu ne...
Více informací

Král Odřivous

18. 11. 2019 zahrály děti z dramatického kroužku rodičům před třídními schůzkami poučnou pohádku Král Odřivous. ...
Více informací

Halloweenské strašení 23. 10. 2019

Jejda!!! To jsme se opravdu vylekali. ...
Více informací

Drakiáda 15. 10. 2019

Ve školní družině si děti vyrobily krásné barevné dráčky, kterými jsme si vyzdobily třídu. ...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Zrušení výuky do odvolání
10.3.2020

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví České republiky se od 11. 3. 2020 ruší výuka do odvolání. Sledujte prosím webové stránky školy a hlavní vchod do školy.

Informace pro školy ke koronaviru
3.3.2020

Praha, 1. 3. 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

 

Tisková zpráva ze dne 1. března 2020     http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Zdroj: webové stránky MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid?19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Zdroj: webové stránky krajského úřadu Ústeckého kraje ČR

Mapa webu

Docházka a pravidla...

Zobrazeno: 100x

DOCHÁZKA DO ŠKOLY

Obnovení školní docházky pro žáky 1. stupně je naplánováno na pondělí 25. května 2020.

Budou to tyto třídy: I.A, II.A, III.A/V.A, IV.A

Docházka je dobrovolná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy  do 18. 5. 2020.

Složení skupin je neměnné po celou dobu opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30.6. 2020. Žáka nelze do školní skupiny zařadit později, než k 25.5. 2020.

První den při příchodu do školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení, které je k dispozici na webu školy (oddíl KE STAŽENÍ nebo odkaz v textu níže), u zástupkyně ředitele a budou ho mít i třídní učitelé.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Vstup do školy bude žákům umožněn od 7.30, výuka začíná v 7.50. Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Školní družina nebude poskytována.

Dětí z přípravných tříd se nástup do školy netýká!

Nástup do školy se netýká žáků celého 2. stupně a žáků ze tříd zřízených podle §16, odst.9 školského zákona.

To jsou žáci z těchto tříd: II.B, III.B, IV.B, V.B, SP1 a SP2

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz na základní škole v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020:

Vstup do budovy

 1. 1. Výuka žáků začíná v 7.50 a trvá do 11.30. Budova školy bude přístupná od 7.30. První den si žáky převezmou třídní učitelé a asistenti, rozdělení do skupin proběhne na hřišti.
 2. 2. Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. 3. Před školou je zakázáno se shromažďovat, je nutné dodržovat odstupy 2 metry.
 4. 4. Žáci nebudou využívat šatny, přezují se ve třídě.
 5. 5. Žáci I.A a II.A budou odcházet ze školy hlavním vchodem v 11.30.

Žáci III.A/V.A a IV.A budou odcházet bočním vchodem také v 11.30.

 1. 6. V pondělí 25.5. odevzdá zákonný zástupce nebo žák vyplněné
  Čestné prohlášení ZDE. Bude také k dispozici u třídního učitele.
 2. 7. Žáci mají povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

V budově školy

 1. 1. Skupiny jsou umístěny v označených třídách.
 2. 2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do budovy.
 3. 3. Ve třídách, na WC a na vrátnici bude umístěna dezinfekce.

 

Ve třídě

 1. 1. Po příchodu do třídy se žáci přezují, umyjí si ruce a použijí dezinfekci.
 2. 2. V každé lavici bude pouze 1 žák, žáci si zachovají odstup nejméně 1,5 metru.
 3. 3. Nošení roušky ve třídě určuje vyučující. Ve společných prostorách musí mít všichni vždy roušku.

 

 
(Zdroje obrázků ve slideru: Školák: https://www.vezuvaute.cz/search?tag=%C5%A1kol%C3%A1k;  Rouška: https://www.cdmc.cz/latkove-rousky/rouska-latkova-navy-modra/?gclid=EAIaIQobChMI4ej--Lmv6QIVWPlRCh3FpAX3EAQYBCABEgIx1vD_BwE)